Informacje o zwrotach


Prawo odstąpienia od umowy

Konsumentom przysługuje prawo odstąpienia od umowy na poniżej określonych zasadach, przy czym za konsumenta uważa się każdą osobę fizyczną działającą w celach, które nie mieszczą się w ramach ani prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, ani samodzielnej działalności zawodowej.

Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni.

Termin odstąpienia od umowy wynosi czternaści dni od dnia, w którym konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia, z wyłączeniem dostawcy, odebrała ostatni z towarów wchodzących w skład zamówienia.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy powiadomić nas (Michał Sykutera Usługi informatyczne, Jana Sobieskiego 72/10, 80-216 Gdańsk, e-mail: kontakt@iinn.pl) o takiej woli, składając jednoznaczne oświadczenie (listem wysłanym pocztą lub za pośrednictwem poczty elektronicznej).

Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać zawiadomienie o woli skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem okresu odstąpienia.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy konsument otrzyma zwrot wszystkich dokonanych wpłat, w tym kosztów dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru sposobu dostawy innego niż oferowana przez nas najbardziej ekonomiczna, standardowa opcja) niezwłocznie, najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia nadejścia zawiadomienia o odstąpieniu od umowy. Płatności zwrotnej dokonujemy przy użyciu tej samej metody płatności, którą konsument zastosował w pierwotnej transakcji, chyba że strony wyraźnie postanowią inaczej; w żadnym wypadku konsumentowi nie zostanie naliczona opłata z tytułu dokonanego zwrotu. Przysługuje nam prawo wstrzymania zwrotu płatności do czasu zwrotu towarów lub dostarczenia przez konsumenta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument zobowiązany jest do odesłania lub przekazania towaru bez zbędnej zwłoki i w każdym przypadku nie później niż czternaście dni od dnia powiadomienia nas o woli odstąpienia od umowy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli konsument odeśle towary przed upływem czternastu dni.

Ponosimy koszty odesłania towarów

Konsument odpowiada materialnie jedynie za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż jest to konieczne do oceny ich właściwości, cech i funkcjonalności.

Zwracane towary

Prosimy starannie zapakować produkty, aby uniknąć ich uszkodzenia w transporcie. Najlepiej, jeśli można użyć ponownie oryginalnego opakowania.

Zwracane towary powinny być nieużywane, czyste i bez uszkodzeń. Należy pamiętać, że w przypadku gdy towar został użyty lub uszkodzony, możemy wymagać rekompensaty za obniżenie wartości produktu.

Produkty zawierające wady fabryczne lub niezgodne z zamówieniem podlegają wymianie.

Zwrot pieniędzy

Kwotę zapłaconą za towar zwracamy wkrótce po otrzymaniu przez Ciebie wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zwrotu towaru.

Uwaga: Przesłanie pieniędzy na Twoje konto może zająć do dziesięciu dni roboczych.

Kontakt

Czy masz pytania lub wątpliwości? Zadaj nam pytanie, odpowiemy w ciągu jednego dnia.

Twoja wiadomość została wysłana.

Odpowiemy na podany adres email w ciągu 24 godzin.